La nostra història

Construïda amb somnis, il·lusions i molt de treball diari

CONEIXEU LA NOSTRA HISTÒRIA?

 
 “Consistente en una casita de construcción sencilla, propia para vivienda económica, denominada “La Deliciosa”, señalada antes con el número 7,  hoy con el 72 A en la Carretera de Mataró…”

Així diu el document de compravenda d’aquesta petita fonda l’any 1952, any en què  l’Isidre  i la Carme van arribar a Sant Adrià amb la il·lusió de començar junts un nou projecte de vida. 

La indústria arrelava a la petita població. La Biscuter, pionera de la indústria automobilística del país arribada a la Ctra. de Mataró l’any 1950 va arribar a fabricar gairebé 10.000 unitats. Més tard arribaria la Bultaco. Darrere moltes i moltes empreses  que engrossirien i anirien configurant el nou Polígon Montsolís. 

Avui, l’any 2020, aquesta petita fonda datada el 1902 ha esdevingut un Restaurant modern amb una filosofia de treball que respecta las bases fonamentals de l’antiga i tradicional cuina catalana. Un Restaurant que és centre de negocis de les empreses de la zona, punt de trobada d’amics i alhora lloc de reunió per a celebracions familiars.

És per això que posem a la vostra disposició les nostres instal·lacions. Els nostres menjadors amaguen petits secrets i grans plaers. El secret d’un compromís, el plaer d’una celebració.

Mentre, disposats a tirar endavant un negoci totalment desconegut per a ells, l’Isidre es va posar de cara al públic i la Carme va entrar a la cuina. No hi havia horaris, els matins servien per anar al mercat i cuinar, migdia i nit la petita fonda donava servei de dinar i sopar a tots els treballadors de la zona, la majoria treballadors immigrants de la incipient indústria adrianenca i de la construcció dels nous barris de La Verneda, Via Trajana  i el barri del Besòs.

Després de molts anys de treball i molts ensurts -declaració de zona verda l’any 1956, construcció de la via del tren amb la interrupció de la circulació per la Ctra. de Mataró… l’any 1993- en Joan, fill de l’Isidre i la Carme, agafa les regnes del negoci i lluita per seguir i actualitzar aquell primer vell projecte iniciat l’any 1952. En aquest nou projecte, en Joan compta amb l’ajut de l’Helena.